Salată

Grow and eat to your hearts content – Lettuce

If you want to grow fresh lettuce find a space, it is easy and very cheap. A packet of seeds costs less than 50 euro cents and there are 1500 + seeds in a package. You can plant a few seeds each week that will produce fresh lettuce from spring to autumn. Lettuce […]

Salată

Crește și manâncă după pofta inimii – salată!

Daca vreți sa crească salatei proaspete gasiti un spatiu, este ușor şi foarte ieftine. Un packet de semințe costă de mai puţin 50 centi de euro și sunt 1500 + seminţe într-un pachet. Puteţi planta câteva seminţe în fiecare săptămână care o sa produce salată proaspătă prin primavără până la toamnă. Salată nu […]

Planning your balcony garden? read this article filled with tips and tricks.


Subscribe!